1Συγκεντρώστε τις δαπάνες του μήνα για τον οποίο επιθυμείτε την έκδοση κοινοχρήστων.

2Τις δαπάνες αυτές, μας τις μεταβιβάζετε  είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της αντίστοιχης φόρμας.

3Σε μια εργάσιμη μέρα θα έχετε στο e-mail σας τα αρχεία με όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

Καλύπτουμε τον υπολογισμό και την έκδοση κοινοχρήστων για όλες τις περιπτώσεις θέρμανσης:

  • πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση
  • πολυκατοικίες με Κεντρική Θέρμανση
  • πολυκατοικίες με Αυτόνομη Θέρμανση (ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές)

Τα έξοδα χωρίζονται σε 6 κατηγορίες για να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη σας. Έξοδα που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες του ανελκυστήρα, δαπάνες θέμανσης, ειδικές δαπάνες, δαπάνες ιδιοκτητών και ισόποσες δαπάνες. Στο τέλος κάθε έτους υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων κοινόχρηστων δαπανών για την εφορία.
Επιλέγοντας να διαχειριστείτε τα κοινόχρηστα έξοδα με τον τρόπο έκδοσης που περιλαμβάνει την αποστολή αρχείων μέσω e-mail, δημιουργείτε ένα ηλεκτρονικό αρχείο με το ιστορικό των εξόδων της πολυκατοικίας στον υπολογιστή σας, απαλλάσοντας σας από την αποθήκευση φακέλων και χαρτιών.
* Για την περιοχή εντός της πόλης του Ρεθύμνου, η αποστολή των παραστατικών μπορεί να γίνει και σε έντυπη μορφή, στη διεύθυνση της πολυκατοικίας.

Δώρο ο 1ος μήνας

 Στείλτε μας τα στοιχεία της πολυκατοικίας σας και σας υπολογίζουμε τον πρώτο μήνα δωρεάν. Η προσφορά περιλαμβάνει:

τον συγκεντρωτικό πίνακα, τις ειδοποιήσεις και τις αποδείξεις κάθε διαμερίσματος για να έχετε πλήρη εικόνα για το αν οι εκτυπώσεις καλύπτουν τις ανάγκες σας.

 

Δείγματα εκτυπώσεων

           Ειδοποιητήριο                                    Απόδειξη                                 Συγκεντρωτικός Πίνακας                       Βεβαίωση Εφορίας

Ειδοποιητήριο              Απόδειξη               Συγκεντρωτικός Πίνακας               Βεβαίωση Εφορίας