Πρόκειται για τις βεβαιώσεις που μπαίνουν στη φορολογική δήλωση και αφορούν τις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας. Στο τέλος κάθε έτους, ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να δώσει στους ενοίκους της πολυκατοικίας από μία βεβαίωση για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους (εκτός από λογαριασμούς Κοινής Ωφέλειας όπως π.χ. Δ.Ε.Η) και την αντιστοιχία ανά διαμέρισμα. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί παραστατικό εξόδου για τη φορολογική δήλωση.

Στη βεβαίωση αναφέρονται:

  • όλα τα έξοδα της πολυκατοικίας με περιγραφή και αριθμό παραστατικού
  • η αντιστοιχία του διαμερίσματος στα έξοδα αυτά

 

Βεβαίωση Εφορίας