Συμπληρώστε τις ειδικές φόρμες με τα στοιχεία της πολυκατοικίας σας, τα στοιχεία των δαπανών σας, τα στοιχεία των ενδείξεων των μετρητών (εάν υπάρχουν) και εμείς θα σας στείλουμε τα αρχεία για να εκτυπώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την κατανομή των δαπανών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης χιλιοστών (σε περίπτωση που είστε νέος πελάτης), ώστε να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία της πολυκατοικίας σας για την κατανομή των δαπανών.
  • Συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης δαπανών, η οποία συγκεντρώνει όλα τα έξοδα του μήνα τα οποία θέλετε να επιμερίσουμε μεταξύ των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας σας.
  • Συμπληρώστε τη φόρμα καταχώρησης ενδείξεων των μετρητών, στην οποία θα αναγράφετε τις ενδείξεις των μετρητών (εάν υπάρχουν) είτε πρόκειται για ωρομετρητές είτε θερμιδομετρητές.

 

Φόρμα καταχώρησης δαπανών

Φόρμα καταχώρησης δαπανών

Φόρμα καταχώρησης ενδείξεων

Φόρμα καταχώρησης ενδείξεων

Φόρμα καταχώρησης χιλιοστών

Φόρμα καταχώρησης χιλιοστών