Οι παρακάτω τιμές αναφέρονται στο κόστος ανά διαμέρισμα για κάθε έκδοση. Για παράδειγμα, σε μια πολυκατοικία 14 διαμερισμάτων, το κόστος μίας έκδοσης (μήνας) για όλα τα διαμερίσματα ανέρχεται σε:
14 * 0,50 € = 7,00 €
Διαμερίσματα Αποστολή Email Αποστολή Εγγράφων *
2 – 5 0,70 € / διαμ. 1,10 € / διαμ.
6 – 10 0,60 € / διαμ. 1,00 € / διαμ.
11 – 25 0,50 € / διαμ. 0,90 € / διαμ.
26 + 0,40 € / διαμ. 0,80 € / διαμ.
* Η αποστολή εγγράφων ισχύει μόνο για την περιοχή εντός της πόλης του Ρεθύμνου.