Στην κατάσταση αυτή, αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τις δαπάνες και τον καταμερισμό αυτών, στα διαμερίσματα τις πολυκατοικίας:

  • όλα τα έξοδα ανά κατηγορία
  • τα χιλιοστά συμμετοχής του κάθε διαμερίσματος ανά κατηγορία
  • συντελεστές θέρμανσης και οι μονάδες κατανάλωσης
  • το πληρωτέο ποσό κάθε διαμερίσματος